آثار-Recording

در نقش آهنگساز و تنظیم کننده:

As a Composer & Arranger

در نقش نوازنده:

As a Player